0962 26 26 26
Nhắn tin qua Facebook Zalo: Thiện Xuyến In Bảo Tín Phát in.baotinphat@gmail.com
I N B A O T I N P H A T . V N
Trang chủ > Gia công sổ sách > Báo giá đóng quyển gáy xoắn các loại

DỊCH VỤ GIA CÔNG ĐÓNG QUYỂN TẠI IN BẢO TÍN PHÁT 107-109-111 TRẦN PHÚ - HÀ ĐÔNG CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO, GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

 • Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong ngành in - thiết kế
 • Hệ thống máy in hiện đại tự động tiết kiệm tối đa chi phí, đáp ứng nhanh tiến độ in ấn
 • Sản xuất hoàn toàn trực tiếp, không qua trung gian, in test màu trước khi cho sản xuất
 • Đa dạng chất liệu giấy từ tiêu chuẩn đến cao cấp để quý khách lựa chọn
 • Gia công hoàn thiện sản phẩm cán, bế, ép nhũ, bồi, bo góc, cắt CNC...

 • GỬI FILE TẠI ĐÂY: In.baotinphat@gmail.com LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI ĐẶT IN 0247 109 59 59 - 0962 26 26 26

  ĐÓNG GÁY XOẮN SẮT + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
  ĐÓNG GÁY XOẮN SẮT + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
  Quy cách + Số lượng 10 Q 20 Q 30 Q 50 Q 70 Q 100 Q 200 Q 300 Q 500 Q
  Đóng xoắn sắt Fi 6.4 4.000 3,700 3,400 3,200 3,000 2.800 2,700 2,600 2,500
  Đóng xoắn sắt Fi 7.9 5.000 4,700 4,300 4,000 3,700 3.500 3,400 3,300 3,200
  Đóng xoắn sắt Fi 9.5 6.000 5,600 5,200 4,800 4,500 4.300 4,200 4,100 4,000
  Đóng xoắn sắt Fi 11.1 7.000 6,500 6,000 5,600 5,200 5.000 4,800 4,600 4,500
  Đóng xoắn sắt Fi 12.7 8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn sắt Fi 14.3 9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn sắt Fi 6.4
  Bìa ngoại
  6.000 5,600 5,200 4,800 4,500 4.300 4,200 4,100 4,000
  Đóng xoắn sắt Fi 7.9
  Bìa ngoại
  7.000 6,500 6,000 5,600 5,200 5.000 4,800 4,600 4,500
  Đóng xoắn sắt Fi 9.5
  Bìa ngoại
  8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn sắt Fi 11.1
  Bìa ngoại
  9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn sắt Fi 12.7
  Bìa ngoại
  10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn sắt Fi 14.3
  Bìa ngoại
  11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn sắt Fi 6.4
  Bìa ngoại + Bóng kính
  8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn sắt Fi 7.9
  Bìa ngoại + Bóng kính
  9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn sắt Fi 9.5
  Bìa ngoại + Bóng kính
  10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn sắt Fi 11.1
  Bìa ngoại + Bóng kính
  11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn sắt Fi 12.7
  Bìa ngoại + Bóng kính
  12.000 11,000 10.500 10,000 9,500 9,000 8,700 8.400 8,000
  Đóng xoắn sắt Fi 14.3
  Bìa ngoại + Bóng kính
  13,000 12.000 11,000 10,500 10,000 9,500 9.200 9,000 8,800
  Đóng gáy xoắn sắt + bóng kính áp dụng bằng giá đóng gáy xoắn sắt + bìa ngoai
  ĐÓNG GÁY XOẮN ỐC + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
  ĐÓNG GÁY XOẮN ỐC + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
  Quy cách + Số lượng 10 Q 20 Q 30 Q 50 Q 70 Q 100 Q 200 Q 300 Q 500 Q
  Đóng xoắn ốc Fi 6 4.000 3,700 3,400 3,200 3,000 2.800 2,700 2,600 2,500
  Đóng xoắn ốc Fi 8 5.000 4,700 4,300 4,000 3,700 3.500 3,400 3,300 3,200
  Đóng xoắn ốc Fi 10 6.000 5,600 5,200 4,800 4,500 4.300 4,200 4,100 4,000
  Đóng xoắn ốc Fi 12 7.000 6,500 6,000 5,600 5,200 5.000 4,800 4,600 4,500
  Đóng xoắn ốc Fi 14 8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn ốc Fi 16 9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn ốc Fi 18 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn ốc Fi 20 11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn ốc Fi 25 13,000 12.000 11,000 10,500 10,000 9,500 9.200 9,000 8,800
  Đóng xoắn ốc Fi 6
  Bìa ngoại
  6.000 5,600 5,200 4,800 4,500 4.300 4,200 4,100 4,000
  Đóng xoắn ốc Fi 8
  Bìa ngoại
  7.000 6,500 6,000 5,600 5,200 5.000 4,800 4,600 4,500
  Đóng xoắn ốc Fi 10
  Bìa ngoại
  8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn ốc Fi 12
  Bìa ngoại
  9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn ốc Fi 14
  Bìa ngoại
  10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn ốc Fi 16
  Bìa ngoại
  11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn ốc Fi 18
  Bìa ngoại
  12.000 11,000 10.500 10,000 9,500 9,000 8,700 8.400 8,000
  Đóng xoắn ốc Fi 20
  Bìa ngoại
  13,000 12.000 11,000 10,500 10,000 9,500 9.200 9,000 8,800
  Đóng xoắn ốc Fi 25
  Bìa ngoại
  15,000 14.000 13,000 12,500 12,000 11,500 11.000 10,500 10,000
  Đóng xoắn ốc Fi 6
  Bìa ngoại + Bóng kính
  8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn ốc Fi 8
  Bìa ngoại + Bóng kính
  9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn ốc Fi 10
  Bìa ngoại + Bóng kính
  10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn ốc Fi 12
  Bìa ngoại + Bóng kính
  11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn ốc Fi 14
  Bìa ngoại + Bóng kính
  12.000 11,000 10.500 10,000 9,500 9,000 8,700 8.400 8,000
  Đóng xoắn ốc Fi 16
  Bìa ngoại + Bóng kính
  13,000 12.000 11,000 10,500 10,000 9,500 9.200 9,000 8,800
  Đóng xoắn ốc Fi 18
  Bìa ngoại + Bóng kính
  14,000 13.000 12,000 11,500 11,000 10,500 10.200 9,800 9,500
  Đóng xoắn ốc Fi 20
  Bìa ngoại + Bóng kính
  15,000 14.000 13,000 12,500 12,000 11,500 11.000 10,500 10,000
  Đóng xoắn ốc Fi 25
  Bìa ngoại + Bóng kính
  18,000 17.000 16,000 15,000 14,500 14,000 13.700 13,400 13,000
  Đóng gáy xoắn ốc + bóng kính áp dụng bằng giá đóng gáy xoắn ốc + bìa ngoai
  Từ Fi 28 đến Fi 45 vui lòng liên hệ : 0987 69 89 12 - 0962 26 26 26
  ĐÓNG GÁY XOẮN NHỰA + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
  ĐÓNG GÁY XOẮN NHỰA + BÌA NGOẠI + BÓNG KÍNH
  Quy cách + Số lượng 10 Q 20 Q 30 Q 50 Q 70 Q 100 Q 200 Q 300 Q 500 Q
  Đóng xoắn nhựa Fi 6 3.000 2,800 2,600 2,500 2,400 2.300 2,200 2,100 2,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 8 4.000 3,700 3,400 3,200 3,000 2.800 2,700 2,600 2,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 10 5.000 4,700 4,300 4,000 3,700 3.500 3,400 3,300 3,200
  Đóng xoắn nhựa Fi 12 6.000 5,600 5,200 4,800 4,500 4.300 4,200 4,100 4,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 14 7.000 6,500 6,000 5,600 5,200 5.000 4,800 4,600 4,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 16 8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 18 9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 20 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 22 11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 25 12.000 11,000 10.500 10,000 9,500 9,000 8,700 8.400 8,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 28 13,000 12.000 11,000 10,500 10,000 9,500 9.200 9,000 8,800
  Đóng xoắn nhựa Fi 28 14,000 13.000 12,000 11,500 11,000 10,500 10.200 9,800 9,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 6
  Bìa ngoại
  5.000 4,700 4,300 4,000 3,700 3.500 3,400 3,300 3,200
  Đóng xoắn nhựa Fi 8
  Bìa ngoại
  6.000 5,600 5,200 4,800 4,500 4.300 4,200 4,100 4,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 10
  Bìa ngoại
  7.000 6,500 6,000 5,600 5,200 5.000 4,800 4,600 4,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 12
  Bìa ngoại
  8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 14
  Bìa ngoại
  9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 16
  Bìa ngoại
  10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 18
  Bìa ngoại
  11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 20
  Bìa ngoại
  12.000 11,000 10.500 10,000 9,500 9,000 8,700 8.400 8,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 22
  Bìa ngoại
  13,000 12.000 11,000 10,500 10,000 9,500 9.200 9,000 8,800
  Đóng xoắn nhựa Fi 25
  Bìa ngoại
  14,000 13.000 12,000 11,500 11,000 10,500 10.200 9,800 9,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 28
  Bìa ngoại
  15,000 14.000 13,000 12,500 12,000 11,500 11.000 10,500 10,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 32
  Bìa ngoại
  16,000 15.000 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11.500 11,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 6
  Bìa ngoại + Bóng kính
  7.000 6,500 6,000 5,600 5,200 5.000 4,800 4,600 4,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 8
  Bìa ngoại + Bóng kính
  8.000 7,500 7,000 6,500 6,000 5.500 5,200 5,100 5,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 10
  Bìa ngoại + Bóng kính
  9.000 8,500 8,000 7,500 7,000 6.500 6,000 5,800 5,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 12
  Bìa ngoại + Bóng kính
  10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.500 7,200 6,800 6,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 14
  Bìa ngoại + Bóng kính
  11,000 10.000 9,500 9,000 8,500 8,000 7.700 7,400 7,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 16
  Bìa ngoại + Bóng kính
  12.000 11,000 10.500 10,000 9,500 9,000 8,700 8.400 8,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 18
  Bìa ngoại + Bóng kính
  13,000 12.000 11,000 10,500 10,000 9,500 9.200 9,000 8,800
  Đóng xoắn nhựa Fi 20
  Bìa ngoại + Bóng kính
  14,000 13.000 12,000 11,500 11,000 10,500 10.200 9,800 9,500
  Đóng xoắn nhựa Fi 22
  Bìa ngoại + Bóng kính
  15,000 14.000 13,000 12,500 12,000 11,500 11.000 10,500 10,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 25
  Bìa ngoại + Bóng kính
  16,000 15.000 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11.500 11,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 28
  Bìa ngoại + Bóng kính
  17,000 16.000 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12.500 12,000
  Đóng xoắn nhựa Fi 32
  Bìa ngoại + Bóng kính
  18,000 17.000 16,000 15,000 14,500 14,000 13.700 13,400 13,000
  Đóng gáy xoắn nhựa + bóng kính áp dụng bằng giá đóng gáy xoắn nhựa + bìa ngoai
  Từ Fi 38 đến Fi 51 vui lòng liên hệ : 0987 69 89 12 - 0962 26 26 26

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẢO TÍN PHÁT
  Địa chỉ : 107- 109 - 111 Trần Phú - Hà Đông – Hà Nội
  Tổng đài : 0247 109 59 59
  Hotline : 0962 26 26 26
  Email : in.baotinphat@gmail.com
  Xem thêm các sản phẩm khác
  Đóng gáy xoắn nhựa cao cấp
  Gáy xoắn sắt giá rẻ tại in bảo tín phát
  Đóng quyển gáy xoắn sắt
  Gáy xoắn sắt cao cấp

  Gia công gáy xoắn sắt
  Gia công đóng quyển, vào gáy
  Gáy xoắn sắt chất lượng cao
  Gia công sổ tay, đóng gáy xoắn